Tanáraink

Papp Zsolt
igazgató

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”


Tóthné Vámos Edit
alsó tagozatos igazgatóhelyettes

“… a gyerekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.”


Bollerné Kiss Márta
felső tagozatos igazgatóhelyettes


Bajtay Zsuzsa
angol szakos tanár, osztályfőnök 5.b


Benczéné Wágner Anita
tanító 4.b


Bencsik Renáta
tanító, osztályfőnök 1.a

 “Tanítás az, amikor egy életet örökre megérintesz.”


Bense Erzsébet
tanító, osztályfőnök 3.b

Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot,
ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát,
és ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek, nevelj gyereket.


Benséné Szabó Márta
tanító 1.a


Berta Tímea
tanító 2.c

“Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok.
A mi örömünkre vannak a világon, hogy jobbá tegyék szívünket.”


Boller Péter
testnevelés tanár


Bóka Éva
magyar tanár

 “Tégy annyi jót, amennyit csak tudsz,
És tedd olyan csendesen, ahogy csak lehetséges!”


Csizmadia-Kovács Gyöngyi
tanító, osztályfőnök 1.b

“A szeretet türelmes, jóságos…
… mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.”


Csontosné Muity Éva
tanító 3.a


Csúzdi Szabó Erika
rajz művésztanár, grafika

“Aki olyan kegyelmet kapott a sorsától,
hogy ki tudja fejezni az emberi létezés szeletét,
melyben él, annak kötelessége tanítani.
A művészetek, az irodalom nem játék,
hanem a megismert igazság tanításának vállalása,
az emberek lelkének megérintése…”


Elekné Nagy Krisztina
tanító, osztályfőnök 1.c


Ferencziné Bodor Csilla
tanító, osztályfőnök 3.c


Gárdonyi Péter
tanító, osztályfőnök 2.c


Gudricza Mariann
tanító 2.b

“A gyermeket tiszteletben kell fogadni,
szeretetben kell nevelni
És szabadságban kell elbocsátani.”


Hajdúné Leiz Judit
tanító 2.a

“Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”


Horváth Krisztina
drámapedagógus, könyvtáros


Huberné Deák Ildikó
református hittan


Keserü Szilvia
testnevelés tanár, osztályfőnök 8.b

“Két oszlop emeli az emberi létet magasba,
az egyik a segítőkészség, a másik a tudás.
Tudás nélkül a segítőkészség hatástalan,
de segítőkészség nélkül a tudás embertelen.”


Kovácsné Nagy Hajnalka
tanító, osztályfőnök 2.a


Kőházi-Kis Margit
tanító 3.c


Kőszegi Szilvia
tanító, osztályfőnök 4.b

“Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”


Lipótzy István
biológia tanár, osztályfőnök 6.a


Liszkainé Török Erzsébet
kémia tanár, osztályfőnök 8.a


Lukácsné Haránt Eszter
néptánc


Magyar Hajnalka
tanító 4.a, 4.c

“Megmarad a hit, a remény és a szeretet,
de közülük a legnagyobb a szeretet.”


Magyariné Oltványi Katalin
tanító, ének


Mészárosné Erős Zsuzsa
tanító, osztályfőnök 4.c

“Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.”


Molnár Rózsa
fizika, életvitel, matematika, osztályfőnök 7.a


Nagy Gabriella
testnevelés tanár


Oláhné Tóth Monika
tanító, osztályfőnök 2.b


Patikné Bognár Dóra
tanító

“A játék csak egy másik változata a munkának;
összes formájában bensőséges szerepet játszik
az emberi tudás felhalmozásában.”


Piszóné Jakab Mónika
pedagógiai asszisztens


Sági-Baté Etelka
tanító, osztályfőnök 3.a

“Gondolj, gondolj! – mondta Micimackó.”


Schimó Tünde
tanító 1.b

“Nem az számít, honnan indulsz,
hanem az,
hogy milyen döntéseket hozol arról,
hogy hová akarsz végül eljutni.”


Siposné Hajdú Margit
tanító, osztályfőnök 4.a

“A gyerekekből kiszeretni kell a jót.”


Szabó Ildikó
némettanár

“… soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség.”


Szakálné Harkai Rita
történelem-hittan tanár, osztályfőnök 5.a

“A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.”


Szelei Anikó
tanító


Szöllősi Éva
tanító 3.b


Takács-Hornung Mária
matematika-informatika tanár, robotika


Tomsity Helga
magyar-angol tanár


Tóth Evelin
tanító 1.c


Vargáné Fülöp Andrea
angol tanár, osztályfőnök 7.b

“…olyan hatalmas, egyetemes erőről van szó,
amelyhez bármikor hozzá tudunk férni, hogy elérjünk bármilyen célt,
amelyet igazán akarunk – amennyiben elég erősen és elég sokáig kívánjuk,
illetve elég keményen megdolgozunk érte.”


Vazulné Járfás Orsolya
földrajz-biológia tanár, osztályfőnök 6.b

“Nem a hegy és nem a völgy valódi, hanem a szépség,
melyet a képzeleted hegyek-völgyek formáin élvez;
és a jelenségvilág ál-végtelenjéből képzeleteden át vezet az út
a benned rejlő igazi végtelenbe.”


Velkey Zoltán
matematika tanár, osztályfőnök 5.c